Đầu bếp Nhật Bản

Nhà hàng Nhật Bản Taki Taki

Địa chỉ: 20, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0968213399
Email: info@takitaki.vn
Giờ làm việc: 
Buổi sáng: 09:00 – 14:00
Buổi chiều: 16:00 – 23:00

Đặt chỗ